EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna, Wszystkie artykuły

Podstawowa optymalizacja zużycia ciepła i energii elektrycznej! – Kalkulator oszczędności z harmonogramów

harmonogram wentylatorów bytowych

harmonogram wentylatorów bytowych

Podstawowa optymalizacja zużycia ciepła i energii elektrycznej!

Kalkulator  energetyczny oszczędności z optymalizacji harmonogramów
Centrale wentylacyjne, wentylatory, oświetlenie, nagrzewnice elektryczne/wodne, pompy obiegowe, agregaty chłodnicze itp. pobierają znaczne ilości energii elektrycznej lub(i) cieplnej.  Oczywistą oczywistością jest to by urządzenia pracowały tylko wtedy, kiedy jest potrzeba, lecz w praktyce na każdym z budynków część lub nawet wszystkie urządzenia HVAC pracują dłużej niż potrzeba a nawet 24h. Generalnie operacje na harmonogramach są zazwyczaj proste  a dają potężne oszczędności w energii elektrycznej, cieplnej i w zużyciu filtrów i innych części eksploatacyjnych tylko trzeba chęci i odrobinę doświadczenia by uzyskać oszczędności  bez problemów.
 Wentylatory wyciągowe z WC, sanitariatów, kuchni itp.
Na zdecydowanej większości  budynków, z którym miałem styczność, wentylatory bytowe z sanitariatów pracują 24h/365 dni, choć spokojnie można urwać z nocnej pracy 7-10 godzin dziennie wyłączając na noc i tylko realizując przewietrzanie. W skali roku zyskujemy znaczne oszczędności na energii elektrycznej i cieplne, ponieważ wyrzucamy z budynku ciepłe powietrze bez żadnego odzysku.
Przykładowy harmonogram wentylatorów bytowych
Na jednym z budynków pod moją opieką mam 11 wentylatorów wyciągowych z sanitariatów średnio o mocy 0,12 kW i średnim wydatku ok. 425 m3/h. Zatem sumarycznie w ciągu godziny wentylatory zużywają 1,32 kW energii elektrycznej oraz i wyrzucają ok. 4675 m3/h powietrza bez żadnego odzysku ciepła! Budynek biurowo-naukowy zastałem z wszystkimi harmonogramami ustawionymi na 24h, bo budynek „pracuje” 24h, lecz po obserwacji budynek jest sporadycznie użytkowana poza standardowymi godzinami pracy. Zatem wyłączam wentylatory na noc i realizuję nocne przewietrzanie 3 x po 20 minut, co obrazuje niniejszy harmonogram z systemu zarządzania budynkiem BMS. Łącznie redukuję pracę urządzeń o 8,5 godziny dziennie bez utraty komfortu i bez jakichkolwiek skarg użytkowników.
harmonogram wentylatorów bytowych
Poniżej tabela z kalkulatora kalkulator optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej wyliczającego oszczędności z wprowadzonego harmonogramu.
nazwa urządz.
ilość urządz.
czas  pracy [godz.]
wydatek [m3/h] 
zredukowany wydatek [m3/h]
[%] odzysku
zużyta energia  [GJ]
koszt ogrzania [zł]
moc elektr. [kW]
 energia elektr. [zł]
sumaryczne oszcz. [zł]
Urządzenia
Wentylatory WC
11
8,5
425
1 318 562,50
0
87,932
4396,62
0,120
1638,12
6034,74
         Jak widać przez ta prosta optymalizacja zużycia energii rocznie przynosi 1638 zł oszczędności zużycia energii elektrycznej przez wentylatory. Natomiast szacunkowy koszt energii cieplnej wyrzucanej przez wentylatory z powietrzem to ok 4396 zł (88GJ)!
 
Kalkulator online zużycia i kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Również z możliwością pobrania :

https://1drv.ms/x/s!AjoqQcxrQ73ShL4vaB_vP_Sstr53Hg

Opis kalkulatora zużycia i kosztów energii elektrycznej i cieplnej

nazwa urządz.
ilość urządz.
czas  pracy [godz.]
wydatek [m3/h] 
zredukowany wydatek [m3/h]
[%] odzysku
zużyta energia  [GJ]
koszt ogrzania [zł]
moc elektr. [kW]
 energia elektr. [zł]
sumaryczne oszcz. [zł]
Objaśnienia komórek kalkulatora – komórki nie wyróżnione są do wprowadzania danych
ilość urządz. 
W tym polu wpisujemy ilość urządzeń o jednakowych parametrach np. 10 takich samych wentylatorów
czas pracy [godz.]
Wpisujemy to zredukowany czas pracy urządzenia za pomocą harmonogramu
wydatek [m3/h] 
 Wpisujemy tu wydatek w m3/h danego urządzenia, jeżeli nie dotyczy, bo np. wykonujemy obliczenia dla pomp wpisać 0
zredukowany wydatek
[m3/h]
Pole wylicza kalkulator. Pole wylicza roczny zredukowany wydatek powietrza w m3/h, co pokazuje ile zbędnego powietrza jest obrabianego przez centrale wentylacyjne, co przekłada się na mniejsze zużycie podzespołów i filtrów. WPISZ „1” A POLE WYKAŻE ZREDUKOWANĄ ROCZNĄ ILOŚĆ GODZIN PRACY.
[%] odzysku
Wartość procentowa sprawności odzysku/rekuperacji. Dla wentylatorów wyciągowych lub central tylko nawiewnych mamy 0% odzysku. W zależności od producenta wymienniki krzyżowe/przeciwprądowe 40-70%, obrotowe 70-90% glikolowe 30-70 % itd.
zużyta energia  [GJ]
Pole wylicza kalkulator. Wyliczona zużyta energia do ogrzewania zbędnie obrabianego powietrza.
koszt ogrzania [zł]
Wyliczony iloczyn zużytej energii i kosztu 1 GJ ciepła
moc elektr. [kW]
W tym polu wpisujemy moc urządzenia w celu obliczenia oszczędności na energii elektrycznej.
energia elektr. [zł]
Oszczędności energii elektrycznej w PLN
sumaryczne oszcz. [zł]
Pole wylicza kalkulator. Suma oszczędności ogrzewaniu powietrza i energii elektrycznej.
suma oszczędności w energii cieplnej
4396,62
Pole wylicza kalkulator
suma oszczędności całkowita energii elektrycznej
1638,12
Pole wylicza kalkulator
Suma oszczędności
6034,74
Pole wylicza kalkulator
Zredukowany roczny wydatek [m3/h]
1 318 563
Pole wylicza kalkulator
koszt energii elektrycznej [kWh] w zł
0,4
Pole do wypełnienia
koszt 1 GJ w [zł]
50
Pole do wypełnienia
średnia wieloletnia liczba stopniodni grzania wg. GUS
3615,770
Pole do wypełnienia. Niezalecana zmiana wartości domyślnych
współczynnik korekty stopniodni
0,5
Pole do wypełnienia. Przyjmujemy realny i ostrożny współczynnik. Niezalecana zmiana wartości domyślnych
stopniodni grzania po korekcie
1807,89
Pole do wypełnienia. Niezalecana zmiana wartości domyślnych
Kalkulator w obecnej formie wylicza oszczędności związane z ogrzewaniem powietrza i zużyciem energii elektrycznej bez uwzględnienia kosztów chłodzenia, więc dla central z chłodnicami realne oszczędności w skali roku będą znacznie większe niż wylicza kalkulator. Kalkulator oszczędności z harmonogramów jest to podstawa wyznaczenia efektów optymalizacji zużycia ciepła i energii elektrycznej!

Przykłady z optymalizacji zużycia energii dzięki harmonogramom pracy różnych typów central wentylacyjnych w kolejnym artykule. Każdyaudyt efektywności  energetycznej powinien obejmować analizę i  optymalizacje zużycia energii wynikającą z harmonogramów pracy urządzeń również pod kątem pór roku!

(Visited 1 329 times, 83 visits today)

Zostaw swój komentarz