Energetyka

Energia Elektryczna

OPTYMALIZACJA MOCY ZAMÓWIONEJ NA PRZYŁĄCZU ELEKTROENERGETYCZNYM – „MOC SEZONOWA”

Rok 2018 był szczególny dla Polskiego rynku energii elektrycznej. Drożejące uprawnienia do emisji CO2, wzrost cen węgla oraz zielonych certyfikatów spowodował szybki wzrost cen hurtowych  energii na TGE S.A. Po blisko 10 letnie stabilizacji, cena „energii czarnej” zmieniła się z poziomu 160-170 zł/MWh do blisko 260 zł/MWh. Sprzedawcy, którzy nie zabezpieczyli swoich pozycji w kontraktach …

OPTYMALIZACJA MOCY ZAMÓWIONEJ NA PRZYŁĄCZU ELEKTROENERGETYCZNYM – „MOC SEZONOWA” Read More »

500 m3/h bez odzysku ciepła – Miliony GJ uciekają do atmosfery

Obowiązek odzysku ciepła dla instalacji o wydajności  powyżej 500 m3/h Powszechne jest wątpliwe  prawnie unikanie obowiązku wprowadzenia odzysku ciepła w układach wentylacji o wydajności powyżej 500 m3/h.( § 151. 1.69 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)Według rozporządzania w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej …

500 m3/h bez odzysku ciepła – Miliony GJ uciekają do atmosfery Read More »

Blackout energetyczny w Polsce – zapobieganie

Rozproszona fotowoltaika sposobem na Blackout Energetyczny W obliczu coraz większego zapotrzebowania na chłodzenie w nowopowstających lub modernizowanych budynkach proporcjonalnie zwiększa się zapotrzebowania energię elektryczną w polskim systemie elektroenergetycznym. Prawie co roku w trakcie upałów przekraczane są kolejne rekordowe zapotrzebowania na moc. Od wielu lat powszechnie specjaliści zalecają włączenie do systemu elektroenergetycznego więcej rozporoszonych Odnawialnych Źródeł …

Blackout energetyczny w Polsce – zapobieganie Read More »

%d bloggers like this: