EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OBIEKTÓW

Wszystkie artykuły

Dwutlenek węgla w budynkach

Wpływ stężenia dwutlenku węgla CO2 na człowieka.

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu jest zazwyczaj mierzone w ppm (ang. parts per million) i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek  powietrza.

Powietrze wydychane przez człowieka zawiera około od 2 do 3%(20000 – 30000 ppm) dwutlenku węgla. Powietrze atmosferyczne ma około 400 ppm.  Czujniki dwutlenku węgla mają zazwyczaj dość duża niedokładność pomiaru +/- 50 ppm i więcej. Zatem jeżeli czujnik  w systemie zarządzania budynkiem BMS wskazuje znacznie poniżej 400 ppm, to mamy do czynieni a z awarią lub rozkalibrowaniem czujnika. Czasem wskazania poziomu CO2 poniżej 400 ppm są skutkiem błędnej interpretacji programisty systemu zarządzani budynkiem BMS.

Wpływ stężenia CO2 na zdrowie i komfort

Stężenie  dwutlenku węgla – CO2 Wpływ na organizm i odczucia człowieka
0,04 % / 400 ppm Powietrze atmosferyczne. Jeżeli wskazania czujnika w dobrze przewentylowanym pomieszczenia są znacznie poniżej 400 ppm( np. 200 ppm) to czujnik dwutlenku węgla jest uszkodzony lub nieskalibrowany.
Do 0,06 % / 600 ppm Akceptowalne warunki świeżości powietrza w pomieszczeniach
Do 0,08 % / 800 ppm Wzrastająca wrażliwość zapachowa. Empirycznie wyznaczyłem, że  do ok tego poziomu  nie odczuwa się dyskomfortu i nie ma skarg użytkowników.
Do 0,1 % / 1000 ppm Górny próg w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi według WHO – ogólnie przyjęta norma w wentylacji  jako dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu
Ok. 0,15%  1500 ppm Powietrze odczuwalne jako duszne i  nieświeże
Do 0,5 %  / 5000 ppm NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie)   reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998)
Do 1 % / 10000 ppm Wzrost częstości oddychania
Do 1,5 %  / 15000 ppm NDSCH (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) w specyficznych warunkach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998)
Do 2 % / 20000 ppm Pogłębiony i szybki oddech, długie przebywanie powoduje uczucie zatrucia
Do 5 % / 50000 ppm Utrudnione, bardzo szybkie oddychanie, wzrost ciśnienia krwi i częstości tętna
Do 10 % / 100000 ppm Zaburzenia widzenia, przebywanie powoduje utratę przytomności, zagrożenie zdrowia i życia
Powyżej 10 % / 100000 ppm Utrata przytomności, przebywanie grozi śmiercią, gaśniecie świecy
Czujniki CO2, VAV oraz centrale sterowane stężeniem dwutlenku węgla

Często spotykane są błędne wskazania czujników dwutlenku węgla (CO2), które powodują nieprawidłowe wysterowanie przepustnic VAV(regulatory zmiennego przepływu) lub central wentylacyjnych. Zazwyczaj w takich przypadkach urządzania pracują na 100% wydajności lub jest wymuszona przez konserwatorów praca na 100% zamiast optymalnej i energooszczędnej regulacji w zależności od potrzeb. Wynika to głównie z braku wiedzy o tym, jakie wartości wskazań czujników i nastaw urządzeń są prawidłowe. W niektórych przypadkach awarii czujnika może dojść do przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia. Poniżej przykład wskazania czujnika CO2 w pomieszczeniu.

Wskazanie czujnika Dwutlenku Węgla - CO2

Co może wskazywać taki odczyt CO2 w pomieszczeniu?  Próżnia? Powietrze z kosmosu?

Prawidłowa regulacja wydajności w funkcji dwutlenku węgla czyli w funkcji ilości osób jest bardzo efektywna energetycznie. Oszczędzamy w ten sposób energię elektryczną i cieplną konsumowaną na potrzeby wentylacji. Zatem bardzo ważna jest prawidłowa nastawa poziomu CO2 w systemie zarządzania budynkiem BMS. Stężenie dwutlenku węgla na poziomie do 700-800 ppm nie ma żadnego wpływu komfort i skargi użytkowników, co empirycznie wyznaczyłem. Rekomenduje taką nastawę jako najbardziej efektywną energetycznie.

Więcej o optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej: https://optymalizatorbudynku.pl/optymalizacja-energetyczna-podstawy/

(Visited 866 times, 106 visits today)

Zostaw swój komentarz

%d bloggers like this: