EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Komfort w budynku, Wszystkie artykuły

Dwutlenek węgla w budynkach – wpływ na komfort i zdrowie

Recenzja miernika jakości powietrza QAir AirVisual pro

Recenzja miernika jakości powietrza QAir AirVisual pro

Wpływ stężenia dwutlenku węgla CO2 na człowieka.

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu jest zazwyczaj mierzone w ppm (ang. parts per million) i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek  powietrza.

Powietrze wydychane przez człowieka zawiera około od 2 do 3%(20000 – 30000 ppm) dwutlenku węgla. Powietrze atmosferyczne ma około 400 ppm.  Czujniki dwutlenku węgla mają zazwyczaj dość duża niedokładność pomiaru +/- 50 ppm i więcej. Zatem jeżeli czujnik  w systemie zarządzania budynkiem BMS wskazuje znacznie poniżej 400 ppm, to mamy do czynieni a z awarią lub rozkalibrowaniem czujnika. Czasem wskazania poziomu CO2 poniżej 400 ppm są skutkiem błędnej interpretacji programisty systemu zarządzani budynkiem BMS.

Wpływ stężenia CO2 na zdrowie i komfort

Stężenie  dwutlenku węgla – CO2 Wpływ na organizm i odczucia człowieka
0,04 % / 400 ppm Powietrze atmosferyczne. Jeżeli wskazania czujnika w dobrze przewentylowanym pomieszczenia są znacznie poniżej 400 ppm( np. 200 ppm) to czujnik dwutlenku węgla jest uszkodzony lub nieskalibrowany.
Do 0,06 % / 600 ppm Akceptowalne warunki świeżości powietrza w pomieszczeniach
Do 0,08 % / 800 ppm Wzrastająca wrażliwość zapachowa. Empirycznie wyznaczyłem, że  do ok tego poziomu  nie odczuwa się dyskomfortu i nie ma skarg użytkowników.
Do 0,1 % / 1000 ppm Górny próg w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi według WHO – ogólnie przyjęta norma w wentylacji  jako dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu
Ok. 0,15%  1500 ppm Powietrze odczuwalne jako duszne i  nieświeże
Do 0,5 %  / 5000 ppm NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie)   reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998)
Do 1 % / 10000 ppm Wzrost częstości oddychania
Do 1,5 %  / 15000 ppm NDSCH (najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe) w specyficznych warunkach pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 79/1998)
Do 2 % / 20000 ppm Pogłębiony i szybki oddech, długie przebywanie powoduje uczucie zatrucia
Do 5 % / 50000 ppm Utrudnione, bardzo szybkie oddychanie, wzrost ciśnienia krwi i częstości tętna
Do 10 % / 100000 ppm Zaburzenia widzenia, przebywanie powoduje utratę przytomności, zagrożenie zdrowia i życia
Powyżej 10 % / 100000 ppm Utrata przytomności, przebywanie grozi śmiercią, gaśniecie świecy

 

3 główne parametry jakości powietrza w pomieszczeniach!

Czujniki CO2, VAV oraz centrale sterowane stężeniem dwutlenku węgla

Często spotykane są błędne wskazania czujników dwutlenku węgla (CO2), które powodują nieprawidłowe wysterowanie przepustnic VAV(regulatory zmiennego przepływu) lub central wentylacyjnych. Zazwyczaj w takich przypadkach urządzania pracują na 100% wydajności lub jest wymuszona przez konserwatorów praca na 100% zamiast optymalnej i energooszczędnej regulacji w zależności od potrzeb. Wynika to głównie z braku wiedzy o tym, jakie wartości wskazań czujników i nastaw urządzeń są prawidłowe. W niektórych przypadkach awarii czujnika może dojść do przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia. Poniżej przykład wskazania czujnika CO2 w pomieszczeniu.

Wskazanie czujnika Dwutlenku Węgla - CO2

Co może wskazywać taki odczyt CO2 w pomieszczeniu?  Próżnia? Powietrze z kosmosu?

Prawidłowa regulacja wydajności w funkcji dwutlenku węgla czyli w funkcji ilości osób jest bardzo efektywna energetycznie. Oszczędzamy w ten sposób energię elektryczną i cieplną konsumowaną na potrzeby wentylacji. Zatem bardzo ważna jest prawidłowa nastawa poziomu CO2 w systemie zarządzania budynkiem BMS. Stężenie dwutlenku węgla na poziomie do 700-800 ppm nie ma żadnego wpływu komfort i skargi użytkowników, co empirycznie wyznaczyłem. Rekomenduje taką nastawę jako najbardziej efektywną energetycznie.

Miernik
AirVisual – Miernik jakości powietrza  w tym głównie CO2

Więcej o optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej: https://optymalizatorbudynku.pl/optymalizacja-energetyczna-podstawy/

(Visited 1 612 times, 360 visits today)

Zostaw swój komentarz