EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna, Wszystkie artykuły

System Zarządzania Energią Kuchni

KES – KITCHEN ENERGY SAVER

KES – KITCHEN ENERGY SAVER

KES – KITCHEN ENERGY SAVER System zarządzania energią dla obiektów gastronomicznych, pralni, kuchni hotelowych i szpitalnych.

Zużycie energii bez nadzoru systemu zarządzania energią monitoringu jej zużycia, jest jak pozostawienia pracownika bez nadzoru i rozliczania z wykonanej pracy.

Jestem pasjonatem i praktykiem efektywności energetycznej w eksploatacji obiektu, czyli po prostu nie znoszę marnotrawstwa energii i pieniędzy. Zostałem zaproszony do o wypowiedzenie się na temat systemu KES – Kitchen Energy Saver wprowadzanej przez firmę Jeven produkująca nowoczesne okapy gastronomiczne, centrale wentylacyjne itp.. System KES świetnie wpisuje się a nawet wyprzedza trendy systemów zarządzania energią i działań oszczędnościowych w budynkach. Koszty energii na potrzeby kuchni, pralni hotelowych itp. to kilkadziesiąt% kosztów energii dla całego budynku. Zazwyczaj tak duża część kosztów pozostaje bez nadzoru i optymalizacji, więc sugeruję wziąć pod lupę te koszty.

 

KES – KITCHEN ENERGY SAVER
KES – KITCHEN ENERGY SAVER Redukcja peaków poboru mocy

Zasadność monitoringu zużycia energii

Obecnie nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnego budynku bez systemu zarządzania budynkiem i energią, który pozwala na ciągły monitoring i zarządzanie urządzeniami w celu oszczędnej i komfortowej eksploatacji budynku. Pozostawienie zużycia energii przez urządzenia bez nadzoru, porównać można do zatrudnienia pracowników i pozostawienia ich samych sobie bez wyznaczanego koordynatora, który organizuje i nadzoruję prace. Czy ktoś wyobraża sobie tak samowolnie działających pracowników w swoim budynku? Skąd mamy wiedzieć czy część pracowników nie czeka w gotowości bez wyznaczonego zajęcia. Skąd też mamy wiedzie czy do wykonywanej pracy wystarczy połowę mniej pracowników. To samo dotyczy  zużycia energii i kosztownej mocy zamówionej tzw. mocy umownej . Generalizując  dzięki systemom monitoringu i zarządzania energią skutecznie osiągamy znaczące oszczędności  wynikające  z  redukcji zużyciu energii oraz kosztów  stałych zakupu energii. Zebrane dane na temat zużycia energii pozwalają skutecznie optymalizować procesy oraz ograniczać moc zamówioną(do 40%) u dostawcy energii, za którą płacimy z miesiąca na miesiąc -niezależnie od stopnia jej wykorzystania.

System KES  , z powodzeniem , jest wykorzystywany od wielu lat w krajach europejskich do redukcji kosztów eksploatacji obiektów. Urządzenia gastronomiczne i pralnicze takie jak: kotły, patelnie przechylne, patelnie ciśnieniowe, piece konwekcyjno-parowe, piece piekarnicze, zmywarki, płyty do smażenia, frytkownice, trzony kuchenne, pralki, suszarki bielizny, wytwornice pary w większości modeli są już fabrycznie dostosowane do systemu KES lub ewentualnie wymagają niewielkiej modyfikacji. Zatem system KES jest możliwy do instalacji również w już istniejących instalacjach bez większych ingerencji w instalację.

Opłat za energię za energię elektryczną składa się z kluczowych 2 elementów, na które mamy wpływ:

Moc umowna(zamówiona) [kW/MW] oraz zużycie energii [kWh].

Moc umowna to zagwarantowano wartość mocy, którą każdej chwili możemy pobrać z sieci . Za moc zamówioną płacimy z miesiąca na miesiąc -niezależnie od poziomu jej wykorzystania, a ograniczenie tych opłat jest w zasięgu ręki dzięki monitoringowi, analizie i zarządzaniu energią przez KES. Nawet chwilowe przekroczenie mocy umownej jest wyjątkowo kosztowne. Dlatego nie mając wpływ i wiedzy na temat zużycia energii wszystkich urządzeń, moc zamówiona jest znacząco zawyżana by unikać  kosztownych przekroczeń.  W praktyce wygląda tak, że rzeczywista sumaryczna pobierana moc jest dużo niższa od bezpiecznej projektowej wartości oraz występują krótkotrwałe skoki maksymalnej.  System KES precyzyjnie monitoruje pobór mocy podłączonych do niego urządzeń i dynamicznie zarządza przydziałem mocy do poszczególnych urządzeń, przez co obcinamy skoki poboru mocy. To nam pozawala na redukcję opłat stałych mocy zamówionej do  nawet 40-50% .

KES w takim razie pełni między innymi funkcje „strażnika mocy” dla kuchni , pralni , czyli niweluje skoki poboru mocy i gwarantując moc zamówiona na stałym niskim poziomie bez ryzyka wystąpień kosztownych przekroczeń mocy umownej. Jest to możliwe dzięki temu że jednostka centralna stale monitoruje oraz kontruję pracę wszystkich urządzeń podłączonych do systemu.
SYSTEM KES ogranicza przede wszystkim MOC UMOWNĄ oraz zabezpiecza przed jej kosztownym przekroczeniem.

SYSTEM KES  może być przydatny w przypadku:

  • Konieczności zwiększenia zapotrzebowania na moc np. poprzez instalacje nowych urządzeń. W kuchni pralni, wyposażenia hotelu w saunę lub innych urządzeń w budynku, a brak jest możliwości technicznych jej podwyższenia. Przykładowo do podłączenia nowych urządzeń- konieczne. Bardzo wysokie koszty rozbudowy rozdzielnicy. KES pozwala na ustalenie mocy urządzeń na stałym niższym poziomie.  Podobnie, kiedy chcemy zwiększyć wydajność produkcji to oszczędności, jakie daje nam system wynoszące, to do 40% MOCY UMOWNEJ umożliwiają włączenie do sieci nowych urządzeń. W miejsce zaoszczędzonej mocy można wstawić nowe urządzenia;
  • Bardzo wysokich kosztów lub braku możliwości doprowadzenia instalacji gazu, co wiąże się z konieczności korzystania z droższej energii elektrycznej do zasilania urządzeń gastronomicznych pralniczych itp.
  • Gdy obiekt wymaga nowej instalacji np. klimatyzacji to ograniczenie MOCY UMOWNEJ do 40% w kuchni pozwoli na to.
Zarządzanie wentylacją przez KES

KES można doposażyć w moduł inteligentnego sterowania wentylacją JEVEN.  Standardowo wentylację technologiczną okapy włącza się na początku pracy i wyłącza się po jej zakończeniu pracy. Praktyka pokazuje, że często wentylacja pracuje znacznie dłużej a nawet 24h. W dodatku standardowo wentylacja pracuje ze stałą wydajnością  niezależnie od realnego zapotrzebowania. KES z systemem wentylacji  z odzyskiem ciepła firmy JEVEN zapewnia pracę wentylacji w funkcji realnego zapotrzebowania. Wydajność okapu jest automatycznie uzależniona od uruchomionych stanowisk grzewczych, co pozawala na znaczną oszczędność  zużycia energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby wentylacji. Poza tym okap można zintegrować wraz centralą wentylacyjną dzięki skutecznemu oczyszczaniu wyciąganego powietrza jest wyposażony w odzysk energii cieplnej. Taki zestaw w porównaniu do systemów bez odzysku i ograniczania zbędnej wydajności oszczędza kilkakrotnie więcej energii cieplnej traconej z wyrzucanym powietrzem.

Wydaje się, że można byłoby się przyczepić do kosztów związanych implementacją KES. Tylko jak już wcześniej wspominałem system monitoringu zużycia energii oraz ograniczania mocy daje potężne narzędzie do optymalizacji zużycia energii i opłat za moc zamówioną. Jak to się mawia tylko bogaci oszczędzają.  W praktyce nadmierna oszczędność na rozwiązaniach efektywnych energetycznie to strata dużo większych nakładów w trakcie eksploatacji.

(Visited 604 times, 84 visits today)

Zostaw swój komentarz