EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna, Wszystkie artykuły

Audyt energetyczny budynku

         Audyt efektywności energetycznej czy audyt energetyczny budynku to teraz temat bardzo popularny z względu na wymogi ustawy o efektywności energetycznej, premii termodernizacyjnej jak i z zwykłej optymalizacji energetycznej – wykazania potencjalnych oszczędności.,  Dostaje, co jakiś czasz do opinii przeróżne audyty energetyczne, które przeważnie są bardzo ładnymi opracowaniami, lecz maj a wiele braków a nawet błędów merytorycznych. Zazwyczaj optymalizacja energetyczna istniejących instalacji jest niezwykle pobieżna, tylko jest skupienie na termomodernizacji, oświetleniu I OZE. A jak wspomniałem solidna optymalizacja energetyczna z poprawną eksploatacją to oszczędności 5-25%(optymalizatorbudynku.pl/optymalizacja-energetyczna-podstawy).  Wydawałoby się Audyt powinien być wyrocznią a okazuje się , że często audyty w pewnych obszarach  rozmijają się  z rzeczywistością:

Według mojego doświadczenia dobry Audyt energetyczny powinien mieć solidne opracowane poniższe punkty:

Podział na branże:

 1. Audyt instalacji sanitarnych – HVAC
 2. Audyt Elektroenergetyczny – elektryczny
 3. Audyt oświetleniowy
 4. Audyt efektywności energetycznej zainstalowanych urządzeń
 5. Optymalizacja energetyczna, czyli wyciągnięcie, co się da z istniejących instalacji
 6. Ocena termoizolacji…(przyznaje, że w tym słaby jestem)
 7. No może ewentualnie OZE, ale raczej to w obecnych realiach, bardzo rzadko ma uzasadnienie ekonomiczne

Czego zazwyczaj brakuje w audytach energetycznych?

 • Głęboka analiza współdziałanie instalacji
 • Optymalizacja energetyczna urządzeń
 • Kontrola realnej efektywności energetycznej
 • Zawansowane sterowanie oświetleniem I wpływu oświetlenia LED na generowanie mocy biernej pojemnościowej. Zazwyczaj sprowadza się do prostych wyliczeń a nawet tylko zaleceń “wymienić na LED’y”.

Poniżej przykładowa opinia tzw. audytu energetycznego budynku mieszkalno usługowego podwyższonym standardzie. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że mamy tu do czynienia z ogromnym marnotrawstwem administracji oraz nie akceptowalnie kiepskiego audytu wykonanego przez “prestiżową” instytucję.  Dlatego obiór I opinie audytu zalecam zlecić niezależnemu ekspertowi czy np. niezależnej kancelarii technicznej.

NIEZALEŻNA EKSPERTYZA WYKONANA PRZEZ OPTYMALIZATORBUDYNKU.PL

Przedmiot opracowania: Analiza tzw. „Audytu Energetycznego” obiektu mieszkalno-usługowego o podwyższonym standardzie.

Opiniowany Audyt słusznie wskazuje na ogromne marnotrawstwo środków na abstrakcyjne warunki umowy z dostawcą energii elektrycznej (moc zamówiona, stawka za MWh itp.) co wskazuje na skrajna niegospodarność zarządcy. Poza tym audyt jest bardzo pobieżnym opracowaniem licznymi brakami, bez podziałów i opracowań poszczególnych branż oraz posiada liczne błędy merytoryczne. Optymalizacja energetyczna istniejących urządzeń praktycznie nie istnieje w audycie.

Audyt elektroenergetyczny

Sądząc po stosunku wolumenu zużycia energii do gigantycznej mocy zamówionej, stacja zasilająca wraz warunkami przyłączeniowymi jest odziedziczona po jakimś zakładzie przemysłowym itp., który był wcześniej na terenie obiektu XXX. Nie przystosowanie warunków przyłączeniowych do nowego obiektu przyniosło do tej pory straty wspólnocie mieszkaniowej i użytkownikom lokali w wysokości kilkaset tysięcy zł strat. Audyt słusznie wskazuje główne oszczędności związane z bezsensownie ponoszonymi kosztami stałymi związaną mocą zamówioną i stawką za MWh.  Brakuje natomiast jakiekolwiek analizy profilu obciążenia, analizy odbiorów i głównych schematów elektrycznych.

 • Aktualne faktury wskazują na zmniejszenie mocy zamówionej jedynie dla przyłącza nr.1, lecz niezrozumiałe jest utrzymywanie 460 kW mocy na nieobciążanym o przyłączu nr. 2. Winna być wykonana analiza profilu obciążenia i analizy odbiorów i głównych schematów elektrycznych itp. w celu dostosowania mocy do aktualnych potrzeb w celu zredukowania niepotrzebnych kosztów.
 • Audyt w większości to wypełnianymi tabelami z danymi przepisanymi z faktur za energię. Zabrakło natomiast wykonania wyżej wymienionych czynności.
 • Aktualne faktury wskazując na zmniejszenie ceny z 300 zł na 289 zł netto za MWh, gdzie cena dla takiego wolumenu zużycia energii w praktyce może być wynegocjowana na ok. 225-230 zł netto zamiast 290 zł, na co podobnie i słusznie wskazuję niniejszy audyt.
 • Należy sprawdzić układy pomiarowe pod kątem dostosowania do zmiany sprzedawcy i taryfy, czego zabrakło w płatnym audycie (dotyczy działań wykonanych po audycie).
Audyt energetyczny instalacji sanitarnych (HVAC):

Audytor w punkcie X i X, nie „widzi” możliwości uzyskania oszczędności podczas eksploatacji oraz stwierdza „ … nie stwierdzono nadmiernego zużycia energii elektrycznej lub cieplnej…” Mając doświadczenie z kilkudziesięcioma przeróżnymi obiektami i nie spotkano budynku, w którym nie można nic zaoszczędzić na drodze eksploatacji i zarządzania!

 • W tym przypadku aż kłuje w oczy jakiekolwiek zużycie ciepła na potrzeby CO i CT wentylacji w miesiącach letnich, czyli minimum, czerwiec lipiec sierpień oraz częściowo maj i wrzesień. Zużycia ciepła w tym okresie to nie tylko marnotrawstwo pieniędzy, lecz pogorszenie komfortu mieszańców z względu na przegrzewanie obiektu czasie, kiedy przydałoby się chłodzenie. W garażach wystarczy temperatura ok. 5-10 stopni, zatem ciepło do centrali wentylacyjnej powinno być dostarczane tylko w miesiącach zimowych. Praca układów grzewczych w lato to nie tylko marnotrawstwo i przegrzewanie budynku, lecz i straty energii elektrycznej potrzebnej na potrzeby pracy pomp obiegowych. Taki stan wskazuje na brak analizy i optymalizacji sterownika węzła ciepła.
 • Brak analizy mocy zamówionej węzła cieplnego, która wydaje się nadal zbyt duża dla takiego wolumenu zużycia.
 • Brak analizy możliwości zastosowania rekuperacji i innych usprawnienień wentylacji mieszkań a co za tym idzie oszczędności na zużyciu energii elektrycznej(wentylatory), cieplnej i w tym kosztów stałych(zmniejszenie mocy zamówionej po usprawnieniu wentylacji).
 • Brak analizy innych urządzeń sanitarnych, np. wentylatorów bytowych itp.
 • Punkt XX dotyczący systemu zarządzania pracą wentylacji w garażu to tylko luźna spekulacja bez jakikolwiek konkretów.
 • Propozycja zastosowania sterowania wentylacji garażowej w funkcji CO2 to poważny błąd merytoryczny. Regulacje w funkcji CO2 stosuję się w wentylacji bytowej.
 • Brak propozycji alternatywnych rozwiązań tańszych.
 • Wykres stopy zwrotu taki sam jak dla innych punktów bez przełożenia na liczby w tekście – grafika wypełniacz.
Audyt energetyczny oświetlenia:

Audyt energetyczny budynku w punkcie XX dotyczący oświetlenia nie nadaje się do poważnego traktowania z względu zbyt pobieżną analizę oraz przez:

 • Dyskwalifikujące błędy merytoryczne np. Przyjęcie do obliczeń wskazań zużycia głównego licznika obiektu. Prze taki błąd audyt nie powinien być odebrany, bo zlecający zarządca powinien mieć orientacje, jakiego rzędu są koszty zużycia energii w częściach wspólnych.
 • Założenia do obliczeń przyjęte nie wiadomo skąd – np. bark analizy ilości i mocy i efektywności opraw itp.
 • Wykres stopy zwrotu taki sam jak dla innych punktów bez przełożenia na liczby w tekście – grafika wypełniacz.
 • Brak analizy wpływu mocy biernej pojemnościowej wprowadzonej przez źródła LED.
Analiza zastosowania OZE
 • Punkt XX  audytu energetycznego Dotyczący OZE to raczej wypełniacz audytu. Oczywistym jest, że OZE w postaci fotowoltaiki w tym przypadku nie ma sensu ekonomicznego. Jedynie sens mogłaby mieć instalacja solarna wspomagająca ogrzewanie Ciepłej Wody Użytkowej(CWU) lecz audyt energetyczny nawet tego nie rozważa. Wykres stopy zwrotu instalacji fotowoltaiki jest taki sam jak dla innych punktów bez przełożenia na liczby w tekście – grafika wypełniacz.

Opinie na temat audytu energetycznego i  efektywności energetycznej opracowali elektroenergetyk i inżynier  praktyk eksploatacji instalacji HVAC i budynków. https://optymalizatorbudynku.pl/

(Visited 619 times, 34 visits today)

1 Comment

 1. Witam bardzo ciekawy artykuł, od razu widać, że pisał praktyk, a nie teoretyk.
  To, że audyt efektywności energetycznej jest bardzo złożonym zagadnieniem, które zahacza o wiele dziedzin techniki to można przeczytać chociażby np. z tego konkretnego artykułu. Do wykonania tego audyt bardzo często potrzeba wielu fachowców albo jednego fachowca “orkiestrę” 🙂
  Sam czuję się pewniej w punktach 3 i 6 i trochę w pkt. 4 i chętnie bym chciał współpracować z kimś takim jak Pan, aby wykonywać audyty efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw. Chociaż to nie jest też takie proste konkurować z dużymi graczami np. z UDT który ma doświadczenie i wszelkiego rodzaje certyfikaty.

Zostaw swój komentarz