EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wszystkie artykuły

Optymalizacja zużycia energii budynku – ponad 25 tys zł miesięcznie oszczędności

Optymalizacja zużycia energii budynku – ponad 80 tys zł oszczędności energii w 3 miesiące tylko dzięki optymalizacji z poziomu BMS.
Optymalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej zawiera działania optymalizacji zużycia energii na czerwiec, lipiec, sierpień  2016 dla budynku biurowo –laboratoryjnego. Tekst celowo jest „ocenzurowany”  z względu na zachowania pewnej anonimowości budynku i nie zawiera szczegółowy technicznych  tak by był bardziej zrozumiały dla szerszej grupy ludzi.
1.     Wprowadzenie harmonogramu na pracę układu wody lodowej central i klimakonwektorów, co powoduje znaczne oszczędności na zużyciu energii elektrycznej na potrzeby pomp obiegowych i agregatów chłodu. Harmonogram ma za zadanie ograniczenie niepotrzebnej pracy układu, kiedy o tej prze roku nie mamy zapotrzebowania na chłód w godzinach nocnych i poranno – wieczornych.
2.    Wprowadzanie trybu o rozsądnie dobranej zmniejszonej wydajności(ok. 50%) central wentylacyjnych , które pracowały na pełnej wydajności 24 godz., na dobę – bardzo duża oszczędność na energii elektrycznej zużywanej na nawilżanie i wentylatory oraz oszczędność na energii cieplnej uważnej na ogrzanie powietrza.
3.     Aktywne  monitorowanie systemu  BMS i wprowadzanie korekty w  parametrach  pracy  urządzeń w celu optymalizowania pracy instalacji wentylacji i  klimatyzacji. Korekta harmonogramów central z klimakonwektorami. W godzinach nocnych, weekendy i święta, przełączanie central w tryb obniżonej wydajności.   Oszczędności w energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby wentylatorów i chłodzenia.
4.       Bieżąca optymalizacja nastaw central w zależności od warunków zewnętrznych. Np. nastawienie odpowiedniej temperatury nawiewu dla realizacji nocnego chłodzenia budynku i by niepotrzebnie używać nocą ciepła z węzła cieplnego.
5.       Zmiana harmonogramów centrali NWx na zmniejszona wydajność w nocy, weekendy i święta.  Redukcja czasu działania, wydajności i ograniczenie reżimu wilgotności. Zmiany dokonane  porozumieniu z użytkownikiem. Oszczędności w energii cieplnej i  elektrycznej na potrzeby wentylatorów, nawilżania ogrzewania i chłodzenia .
6.       Ograniczenia zbędnego dla użytkownika osuszania central XXX i XXX w porozumieniu z użytkownikiem. Oszczędności w energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby osuszania.
7.       Optymalizacja harmonogramów central wentylacyjnych pracujących w tandemie z klimakonwektorami wprowadzająca zmniejszoną wydajność w nocy i w weekendy.  Oszczędności w energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby wentylatorów, nawilżania, ogrzewania i chłodzenia.
optymalizacja zużycia energii -harmonogramu pracy centrali wentylacyjnej
8.      Zoptymalizowano nastawy nawiewu by całkowicie wyeliminować zjawisko grzania centralą i chłodzenia klimakonwektorami, Obecnie centrala wstępnie ogrzewa powietrze praktycznie samym odzyskiem bez użycia CT a lokalnie powietrze jest ewentualnie dogrzewane klimakonwektorami.  
Oszczędności dla budynku biurowo – laboratoryjnego:
miesiąc
 rok 2015
rok 2016
Oszczędności w GJ
czerwiec
xxx
xxx
190,2
lipiec
xxx
xxx
219,6
sierpień
xxx
xxx
84,1
Suma oszczędności w GJ
493,9
miesiąc
 rok 2015
rok 2016
Oszczędności w kWh
czerwiec
xxx
xxx
-23276
lipiec
xxx
xxx
99884
sierpień
xxx
xxx
84839
Suma oszczędności w kWh
161447
Jak widać optymalizacja zużycia energii daje oszczędności w 3 miesiące stopniowo wprowadzanych zmian mamy 493 GJ oszczędności ciepła oraz ponad 161 tys. kWh oszczędności! W przybliżeniu w cenie 0,4 zł za kW i 50 zł za 1 GJ monitoring zużycia energii w budynku wykazał oszczędności równe ok. 24,5 tys. zł na cieple i ok. 64,5 tys. zł na energii elektrycznej. To wszystko dla jednego budynku w ciągu 3 miesięcy na samej optymalizacji dokonanej z poziomu standardowego użytkownika BMS! Fakt Lipiec i sierpień w roku 2016 był bardziej upalny, lecz też w rozpatrywanym budynku w połowie lipca uruchamiano laboratorium w standardzie GMP, które w fazie testów było szczególnie energochłonne.
Pod linkiem praktyczne porady optymalizacji zużycia energii elektrycznej i cieplnej: https://optymalizatorbudynku.pl/optymalizacja-energetyczna-podstawy/
(Visited 492 times, 15 visits today)

Zostaw swój komentarz