EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OBIEKTÓW

Wszystkie artykuły

Green Facility Management

Green Facility Management

Tabliczki informacyjne o oszczędzaniu energii itp. większość „zlewa”, najważniejszy jest komfort i to często w przesadzie, bo przecież za rozsądne gospodarowanie (efektywność energetyczna) użytkownik czy zarządca nie odpowiada personalnie.   Co innego, kiedy jesteśmy informowaniu czy nagradzani, za zużycie energii np. na każdy m2 czy na 1 człowieka. Można do tego dodać element grywalność i współzawodnictwa.

Przy odpowiednim opomiarowaniu w biurowcu możemy włączyć do gry całe biura,  które  by walczyły o osiągniecie jak najlepszego wskaźnika zużycia energii i wody na 1 pracownika lub m2.  Najlepsze zespoły biura dostają nagrodę i są wyróżniane np. na jakieś tablicy czy ekranie w głównym wejściu.

Przykładowo wyjątkowo nagradzamy raz w miesiącu najbardziej gospodarną grupę ludzi,wybrane biuro w budynku.  Dla zarządców i obsługi technicznej profity z wskaźnika zużycia energii na każdy m2 w odniesieniu do warunków atmosferycznych (stopniodni grzania i chłodzenia itp.) w danym miesiącu.

Monitoring zużycia energii poszczególnych instalacji pozwala wykrywać nieprawidłowości w pracy instancji, urządzeń czy zarządzaniu i konserwacji budynku.  Dostajemy również bardzo dobre narzędzie do optymalizacji energetycznej budynku.  Zużycie odczytywane przez system zarządzania budynkiem energią może odnosić do wskaźników wzorcowych i aktualnych wskaźników pogodowych np. stopniodni grzania / chłodzenia. Zarządca i obsługa techniczna mogłyby być wynagradzani za odpowiednie wysokie wskaźniki efektywności energetycznej. Jak np. wskaźnik zużycia energii na każdy m2 skorygowany o warunki pogodowe jak np. stopniodni grzania i chłodzenia
Na rynku już są dostępne podobne usługi wspierające Green Facility Management: http://g4e.pl/nasze-uslugi/greenfm-2/

Green Facility Management a gospodarka odpadami. W jaki sposób kształtować proekologiczne zachowania u pracowników?

Segregacja makulatury z korzyścią dla pracowników? Cena za kilogram makulatury waha się w okolicach 20-40 gr za kilogram. Nie jest to dużo, ale w skali roku przy zużywanych ilościach papieru zyski z sprzedaży makulatury mogą być zauważalne. By zachęcić pracowników do segregacji makulatury do recyklingu można by całość dochodu(a nawet dopłacać) z sprzedaży makulatury przeznaczyć na upominki dla wszystkich pracowników. Wiadomo, że były to symboliczne prezenty do wyboru jak np. słodycze, bilety do kina itp. ale skuteczniejszą metodę zachęty i docenienia wysiłków trudno znaleźć. ”

Do tego można dołożyć zbiórkę(na sprzedaż) korków od butelek.

Takie rozwiązanie można ubogacić w element grywalności – współzawodnictwa, czyli najlepsze zespoły biura dostają bonus i są na wyróżnieniu na jakieś tablicy czy ekranie w głównym wejściu. Przy odpowiednim opomiarowaniu możemy do tego włączyć w dużym biurowcu całe biura.

Artykuł opracowany na kanwie przemyśleń na temat programu  http://remcongress.pl/#program i artykułu na temat przyszłości systemów zarządzania budynkiem BMS i energią BEMS

(Visited 141 times, 10 visits today)

Zostaw swój komentarz

%d bloggers like this: