EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wszystkie artykuły

Certyfikacja IQ Building

Budynek inteligentny? Przecież to już standard, ale tylko w teorii…

Posiadanie samej automatyki BMS to za mało.  Przenalizowałem  czynienia z kilkadziesiąt a nawet kilkaset budynków w Polsce. Od tych topowych i największych po te małe i wyeksploatowane, gdzie tylko 1 budynek miał  naprawdę dopracowaną automatykę budkową – budynek wybudowany przez  Skanska , Oczywiście można było tam kilka rzeczy usprawnić, ale na tym polega rozwój. Na bazie wieloletnich doświadczeń  Przedstawiam skondensowaną  koncepcję obszarów do poprawy i pomiaru inteligencji budynków.  Zapraszam do współpracy w poszczególny obszarach inteligencji budynków.

Określanie poziomu  inteligencji  budynku – Certyfikacja IQ Building

              Certyfikacje BREEAM, LEED, WELL itp. słusznie premiują stosowanie efektywnie energetycznie rozwiązań i wysokiej jakości materiałów ekologicznych/ niskoemisyjnych. Jednak samo zastosowanie efektywnie energetycznych rozwiązań to za mało. Konieczne jest racjonalny dobór i skonfigurowanie tych rozwiązań szczególnie na płaszczyźnie automatyki. Obecne rynku certyfikacyjne te nie są skupione na automatyce budynkowej. 

Wady Certyfikacji BREEAM, LEED etc. Dotyczące automatyki i efektywności energetycznej w trakcie eksploatacji. Tak naprawdę to są główne wady obok wielu zalet tych systemów certyfikacji

 • Brak szczegółów dotyczących automatyki wpływu na automatykę, IT, analizę danych itp.
 • Brak realnej kontroli nad poziomem wykorzystania automatyki efektywnych energetycznie urządzeń.

Obszary określania i rozwoju poziomu inteligencji budynku:

Każdy z poniższych punktów planuje opisywać w cyklu artykułów ” IQ Building” dotyczącym inteligencji  budynku.

 1. Wykorzystanie potencjału urządzeń HVAC

 • Algorytmy sterowania
 • Konfiguracja nastaw urządzeń
 • Funkcjonalności dla użytkownika końcowego

 

 1. Współpraca instalacji i urządzeń między sobą

 • Algorytmy niwelują negatywny wpływ poszczególnych instalacji na siebie oraz zwiększające współpracę poszczególnych urządzeń w celu racjonalizacji zużycia energii.
 1. Narzędzia wspomagające eksploatację i efektywność energetyczną 

 • Monitoring zużycia energii i przetwarzanie tych danych w czytelną formę
 • Eksport danych w czasie rzeczywistym do przyszłych aplikacji z wewnętrznych monitorujących zużycie energii
 • Benchmarking
 • Dashboarding /grywalność w biurowcach itp. zachęcający do oszczędzania

 

 1. BIM friendly oraz standaryzacja zapisu danych  

 • Jednolity szablon zapisu danych np.
 • Archiwizacja danych pomiarowych
 • Eksportowanie danych na potrzeby dodatkowych analiz
 • Przykładowy standard zapisu danych dla automatyki budynkowej  https://www.project-haystack.org/
 1. IOT Redy

 • możliwość wystawiania dowolnych(pakiety) wejściowych i wyjściowych danych do współpracy z IOT budynku.
 • możliwość wystawiania danych dla zewnętrznych aplikacji np. zdalne sterowanie klimakonwektorami dla wybranych najemców np. za dodatkową opłatą, aby najemca przed wejściem do biura sobie mógł ustawić dowolną temperaturę na daną godzinę. 
 1. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

 • Procedury i dostępność wykonywanie kopii zapasowych i możliwości prostego podniesienia po awarii systemu (wgrania backupu po awarii). 
 • Zabezpieczenia przed możliwością nieautoryzowanego dostępu do systemu BMS
 • Zabezpieczenie/ostrzeżenia przed wysterowaniem mogącym przynieść znaczące szkody.  Np. Poprawnie wykonane Zabezpieczenie przed pracą nawilżaczy, nagrzewnic gazowych/elektrycznych przy wyłączonej centrali wentylacyjnej.
 • Ocena monitoringu awarii
 • Predykacja awarii
 • Zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do BMS i IOT
 1. Oświetlenie

 • Sterowanie minimalizujące zużycie energii
 • Dobór oświetlenia – komfort świetlny
 1. Comfort suport

 • algorytmy sterowania komfortem
 • dostępne możliwości sterowania
 • monitoring komfortu
 1. FM suport

 • Czytelność interfejsu i monitorowania stanu pracy urządzeń 
 • Możliwości wprowadzania i implementacji poleceń obsługi technicznej
 • Predykacja wykrywania awarii
 • Racjonalne opomiarowanie budynku z narzędziami analitycznymi automatycznego wysuwania wniosków.
 1. Energetyka

 • Zarządzanie wykorzystaniem źródeł odnawialnych
 • SZR, Kompensacja energii biernej
 • Monitoring sieci i automatyczne powiadamianie o nieprawidłowościach. 
 • Strażnik mocy  
 • DSR redy 
 • Wykorzystanie opomiarowania
 1. E-mobility redy

 • Możliwość integracji systemu z systemem ładowania pojazdów i widoczność stacji ładowania w BMS
 • Sterowanie budynkiem w przypadku wzmożonego zapotrzebowania ładowarek. Koncepcja i projekt i wykonanie (dotyczy nowych i modernizowanych budynków) – http://driv2e.pl/
 1. Zaplecze informatyczne i możliwości rozbudowy

 • Punktowanie   za dostępność specjalistów w chwili certyfikowania i rokowani na przyszłości
 • Ocena przyszłych koszty i możliwości modyfikacji i rozbudowy systemu
 • Możliwości udostępnienia użytkownikowi kodów źródłowych/algorytmów. W razie potrzeby firma zewnętrzna mogła wnosić poprawki, przywrócić do system po awarii. Ma to na celu uniezależnienie się od konkretnych dostawców/ firm i zwiększyć szybkość reakcji na awarię.
 1. Inteligencja wind

 • Odzyski energii
 • Inteligencja zarządzania ruchem wind 
 • Współpraca z innym instalacjami:
 1. Interakcja z użytkownikami 

 • pozytywny wpływ na zachowania użytkowników 
 • Wpływ użytkowników na budynek
 • Załączanie ogrzewania/klimatyzacji w zależności od KD (np. wejście do budynku załączam klimatyzację)
 • Uczenie zachowań użytkowników
 1. Wykorzystanie sztucznej inteligencji/uczenie maszynowego Jakość projektu automatyki

 • Zastosowania algorytmów samo uczących się
 1. Projekt nowego budynku

 • Jakość projektu automatyki
 • Współpraca międzybranżowa projektantów
 • Dostosowanie projektu do wymagań klienta
 • Zastosowanie zaleceń certyfikacji IQ Building
 • Strefowanie, czyli możliwość wycinania z wentylacji, pracy urządzeń używanych stref budynku.
 • Inteligencja wykorzystana w projektowaniu budynku i instalacji 

Dla nowych budynków

działalność w wielu punktach jest zbieżna z commissioning-iem i częściowo z BIM’mem, lecz skupia się na kwestiach automatyki i racjonalnego wykorzystani infrastruktury jak i danych zbieranych  w systemach budynkowywch. W związku z danymi oczywiście  rozpatrujemy budynek jako całość, zamiast  skupiając się poszczególnych fragmentach instalacji bez rozpatrywani współpracy istacji miedzy sobą. Ocena punktowana na podstawie wyszczególnionych kryteriów.

 Dla istniejących budynków 

              Przede wszystkim  liczy się ocena wykorzystania potencjału istniejącej infrastruktury. Uwzględnienia się zalecenie wykonania nieznacznych poprawek i usprawnień głównie na płaszczyźnie algorytmów.  Przykładowo dzięki Enablerowi DSR firmy VPPLant którego jestem w pewnej części współtwórcą, można wprowadzić wiele usprawnień w działaniu automatyki BMS bez potrzeby udziału programistów systemu BMS z którymi często być problem.

(Visited 273 times, 32 visits today)

Zostaw swój komentarz