EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wszystkie artykuły

Błędy eksploatacyjne wentylacji i klimatyzacji w dobie zagrożenia epidemicznego

W marcu wprowadzono w Polsce stan epidemii. W czasie odmrażania gospodarki i otwierania obiektów handlowych poruszano m.in. kwestię wentylacji pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Warto na wstępie podkreślić, że rządowe zalecenia (nie nakazy), warto rozpatrywać indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego obiektu, ze względu na różnorodność i specyfikę instalacji wentylacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO I … WĄTPLIWE ZAPISY

 Przy podejmowaniu decyzji o zmianie działania instalacji w obiekcie należy przede wszystkim dążyć do tego, aby wdrażane czynności nie wpływały na zmniejszanie wydajności lub zwiększanie ryzyka występowania awarii czy nawet uszkodzenia urządzeń. Ich skutkiem może być bowiem długotrwałe wyłączanie z eksploatacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Jednak z podstawowych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się i koncertowaniu zanieczyszczeń, w tym wirusów, jest rozcieńczanie wewnętrznego powietrza świeżym pochodzącym z zewnątrz. Monitoring jakości powietrza dokonywany przez pomiar ilości CO2 może być pomocy jako skuteczna miara koncentracji ludzi i weryfikacja sprawności działania instalacji wentylacji.

W obiegu pojawia się także pewne trudne do interpretacji zalecenie:. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji. Jest ono kłopotliwe, ponieważ zgodnie z przepisami każdy system wentylacji (poza określonymi wyjątkami) o wydajności powyżej 500 m3/h musi mieć odzysk ciepła. Przyjmując zatem zalecenia bezkrytycznie, musielibyśmy wyłączyć wszystkie systemy oprócz łazienkowych i kuchennych. Należy się jednak domyślać, że w zapisie tym chodzi o instalacje stosujące recyrkulację.

SKUTKI WYŁĄCZENIA REKUPERACJI

W ramach odzysku ciepła/chłodu (rekuperacji) najczęściej stosowane są wymienniki obrotowe, krzyżowe i recyrkulacja. Uruchomienie central z ich wyłączeniem (praca by-pas na krzyżowym, zatrzymanie rotora, 100% świeżego powietrza) spowoduje, że w niskich oraz wysokich temperaturach zewnętrznych system chłodzący lub grzewczy będzie niewydolny i obniży się znacząco komfort termiczny w pomieszczeniach. W skrajnych przypadkach grozi to nawet wystąpieniem poważnych awarii prowadzących do przestoju pracy wentylacji i pociągających za sobą wysokie koszty napraw.

Wyłączenie odzysku krzyżowego/przeciwprądowego, a tym bardziej glikolowego, nie wpływa na stopień mieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym. Tego typu odzyski mogą zatem zostać bez obaw włączone. W okresach przejściowych (kiedy panują umiarkowane temperatury zewnętrzne) można rozważyć wyłącznie odzysków obrotowych, a tym bardziej odzysków stosujących recyrkulację powietrza wywiewanego. Jak pokazuje praktyka, wiele urządzeń zaprojektowanych do pracy z udziałem powietrza recyrkulowanego nie jest w stanie pracować w skrajnych warunkach przy 100% świeżo powietrza. Możliwa jest automatyzacja procesów doboru recyrkulacji, aby maksymalizować czas pracy instalacji na świeżym powietrzu. Usługi takie świadczy firma VPPlant.

ZWIĘKSZENIE KLASY FILTRACJI POWIETRZA

Powszechnie zalecane jest zwiększanie klasy filtracji w układach wentylacji. Jednak dobór filtrów w instalacji powinien być zawsze odnoszony do oporów przy nominalnym przepływie powietrza. Zwiększenie klasy filtracji jest uzasadnione jedynie przy zastosowaniu wysokosprawnych materiałów filtracyjnych lub/i filtrów o zwiększonej powierzchni, które generują podobne lub niższe opory w stosunku do filtrów nominalnie stosowanych.

W maksymalnym uproszczeniu chodzi o to, aby nie „zdławić” przepływu powietrza źle dobranymi filtrami, które nie nadają się do konkretnego urządzenia. Rozważyć można też wdrożenie działań pomocniczych.  Mających na celu usuwanie czynników biologicznych, poprzez montaż wewnątrz instalacji filtrów elektrostatycznych, lamp UV lub generatorów jonów. Oczywiście wskazane są częste kontrole i wymiany filtrów oraz inspekcje układów wentylacji. Zużyte filtry zazwyczaj znacząco zmniejszają wydajność wentylacji, a układy sygnalizacji zabrudzenia filtrów potrafią być niesprawne. 

 

(Visited 212 times, 41 visits today)

Zostaw swój komentarz